Déan teagmháil linn sna Tithe Gloine

Seol ríomhpost chuig nó glaoch ar (074) 918 0994(086) 822 0404.

Tá Na Tithe Gloine le fáil ar facebook áit a dtig leat cairdeas a dhéanamh linn agus coinneáil suas le scéal úr ar bith ón ionad.

Tá muid le fáil fosta ag an seoladh; Na Tithe Gloine, Cill Ulta, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall


Tabhair cuairt orainn
anseo i gCill Ulta

Tá muid le fáil cóngarach de N56 idir An Fhálcharrach agus Gort a’Choirce.

Ón Fhálcharrach: Téigh díreach tríd an bhaile agus síos an mhalaí (cnoc). Casann an bóthar ar feadh píosa agus tagann tú fhad le coradh geár ar chlé. Agus an bóthar ag casadh ar chlé, glac an taobh-bhóthar ar dheis.

Ón Ghort a’Choirce: Téigh díreach tríd an sráidbhaile. Casann an bóthar amach as an sráidbhaile go dtagann tú go dtí síneadh fada díreach. Agus an bóthar ag casadh ar dheis, glac an taobh-bhóthar ar chlé.

Ag dul síos an taobh-bhóthar ar feadh ceathrú míle nó mar sin, feicfidh tú sconsa cois an bhóthair ar dheis. Téigh isteach an geata ag deireadh an sconsa. Tá ár suíomh le feiceáil ar an learscáil thall.


Na Tithe Gloine | Cill Ulta, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall, Éire
Guthán (074) 918 0994 or (086) 822 0404 | Ríomhphost:

View of Ballyness Bay from Upper Killult