Leas Feamainne

Shoreline with drift seaweed

Tá feamainn (léach) a úsáid ag pobail cois farraige ar feadh na mblianta. Thart ar chóstaí na hÉireann agus na hAlban, thugtaí gaineamh agus feamainn ón trá, meascadh suas iad agus cuireadh ar an talamh iad. Chuidigh seo go mór le barr flúirseach a fhás. Tháinig ísliú ar úsáid na fheamainne mar go raibh fáil ar leas bhréagach a bhí saor le ceannacht. Mar sin féin, lean traidhfil beag daoine ar aghaidh ag úsáid feamainne.

Anois agus meas ag meádú arís ar mhodhanna orgánacha. Tá meas na ndaoine ag ardú agus borradh ag teacht ar úsáid feamainne arís. Tá foinsí cothaitheach (nutients) ar dóigh san fheamainn don talamh agus cuidíonn sé go mór le fás agus sláinte an phlanda. Cuidíonn sé siocán a chlóigh agus cuireann sé cúlú ar sheilidí, baictéir olc, péistí agus fungus.

Ó thaobh caomhnú de, ba chóir feamainn a chruinniú ón trá san áit a fhágann an lánmhara (taoide) í. Níor chóir í a bhaint de na carraigeacha. I ndiaidh stoirm an t-am is fearr leis seo a dhéanamh agus úsáid forc nó uirlís eile leis an uisce a shileadh asti. I ndiaidh an fheamainn a chruinniú, ba chóir í a spréadh go héadrom ar feadh cúpla lá le cuid den salann a bhaint aisti. Is féidir í a chur ar an talamh gan mhoill ina dhiaidh sin mar go dtagann droch bholadh aisti má bhíonn sí fágtha i gcarn. Ba chóir an fheamainn a bhriseadh síos le spád, rud a chuidíonn leis an chothaitheach a scaoileadh amach.

Group collecting seaweed


Cuidíonn feamainn fliuchras a choinneáil sa talamh. Tá seo úsáideach má tá leapacha ardaithe agat. Níor chóir barraíocht a úsáid ar chréafóg throm. Tá an fheamainn iontach úsáideach agus cuidiúil i bhfás prátaí. Fosta tá seo iontach cuidiúil i bhfás biatais agus táirgí atá crua agus a bhainfidh tairbhe as talamh saibhir leasaithe.

Is féidir feamainn a úsáid fosta mar mhóta (mulch) thart ar phlandaí. Chomh maith leis an lustan agus péistí a choinneáil síos tá seo iontach maith don fhás. Oibríonn feamainn go maith mar mhluscór (activitor) ar charn múirín in éineacht leis an meascán maith ábhair a chuireann sí tríd.


Tractor collecting seaweed

Le “sú feamainne” a dhéanamh, cuir feamainn isteach i soitheach atá lán uisce. Coinnigh clár ar an soitheach leis an bholadh a choinnéail síos. Nuair a bhaineann tú an sú as i ndiaidh trí mhí, measc an sú le caoga oiread uisce (1:50) agus úsáid seo mar mhúnlach fá choinne deoch nó spré a chur ar dhuilleoga, plandaí, srl.

Chomh maith les an fheamainn seo, úsáideann muid dusta feamainne anseo i gCill Ulta fosta le cuidiú gasta a thabhairt don chréafóg istigh idir imchasadh na mbarr (crop rotation). Tá an dusta feamainne seo le fáil sna Tithe Gloine i málaí móra nó i mbuicéid.Na Tithe Gloine | Cill Ulta, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall, Éire
Guthán (074) 918 0994 or (086) 822 0404 | Ríomhphost:

Seaweed