A Corncrake on Tory Island, May 2018

Turais na dTraonach

Meitheamh / Iúil 2018

Daofa sin a bhfuil suim acu
i nglaoch rúnda na dTraonach,
is fiú theacht
ar cuairt na meán oíche linn
ar thuras traonaigh,
atá anois i mbaol.

Beidh 5 sheisiúin ann le caint
ar na dátaí seo a leanas:

10 iarnóin oíche Shathairn
an 9ú, 16ú & 23ú Meitheamh
agus 7ú & 14ú Iúil.


Costas €10
ach cláraigh roimh ré
ar (074) 918 0994 nó (086) 822 0404
áiteachaí teoranta

Traonach ar Oileán Thoraí, Bealtaine 2018
Pictiúr: Anton Meenan


A Girl Planting Tomatoes

Méara Beaga Glasa
Ranganna
Garraíodóireachta Páistí

Aois 6-9 Bliain
Achan Céadaoin 4:00-5:30 i.n.

€5 An Rang

Cur scairt ar(074) 918 0994

A Group Preparing Pots

Ceardlann Luibheolaíochta

Le Margaret Kitty Ní Bhaoill

Díríonn Margaret ar a tobar
de shaibhreas luibheolaíochta
a tháinig chuici fríd an bhéal aithris
.i. ó mháthair go hiníon, ó ghlúin go glúin
fríd na céadta bliain.
Tá a taithí luibheolaíochta
mar íomha ar an tír dreach
faoi leith atá i nGaeltacht Dhún na nGall
nach méanar dúinn go bhfuil Margaret
chomh séimh agus flaithiúil lena saibhreas oidhreachtúil.

€5 an ceardlann

Bígí ag faire don chéad seisiúin eile ar facebook
nó cur scairt ar (074) 918 0994
nó seol ríomhpost chuig

Tá an ETB ag tacú leis ár gceardlann;
ár mbuíochas leo.

Logo for the ETB; the Education & Training Board

Na Tithe Gloine | Cill Ulta, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall, Éire
Guthán (074) 918 0994(086) 822 0404 | Ríomhphost:

View of Ballyness Bay from Upper Killult