The Glass House at Killult

Na Tithe Gloine, Cill Ulta

Tionscadal orgánach atá sna “Tithe Gloine” mar a tugtar orthu go háitiúil, agus úsáidtear modhanna orgánacha le luibheanna, glasraí agus torthaí d’ard chaighdeán a chur ar fáil don phobal áitiúil i siopaí, bialainn, scéim bocsa, agus díolacháin plandaí. Tá an t-ionad i gCill Ulta, idir an Fhál Charrach agus Gort a'Choirce, i gcroílár Ghaeltacht Chloich Cheann Fhaola ar chósta iarthuaiscirt na hÉireann i gContae Dhún na nGall. Tá acra faoi ghloine ann, tolláin agus limistéar mór talaimh.

Tá comhlacht pobail ar a dtugtar Lárionad Acmhainní Nádúrtha (LAN Ctr.) ag reachtáil an ionaid le cuidiú ón Chlár Seirbhísí Pobail (CSP) atá a riarú ag POBAL. Cuireann Údarás na Gaeltachta go mór le forbairt leanúnach an ionaid tríd Scéim Shóisialta na Tuaithe (SST) atá a riarú acu thar ceann POBAL agus An Roinn Coimirce Sóisialaí.

Logo for Pobal Logo for the Department of Social Protection Logo for Údarás na Gaeltachta

Ina dteannta sin, faightear tacaíocht forbartha ó na heagraisí / Roinn seo a leanas: Comhairle Contae Dhún na nGall,
Bord Oiliúna agus Oideachais Dhún na nGall, Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
(GAGI - Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochtaí Iascaireachta, Páirtíocht Nuálaíoch Eorpach)

Bord Iascaigh Mhara Gaeltacht An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Chomhairle Contae Dhún na nGall Logo for the Department of the National Development Plan Logo for the ETB; the Education & Training Board Logo for European Regional Development Fund Logo for Fisheries Local Action Groups (FLAGs) Logo for European Regional Development Fund


Logo for Donegal County Development Board


Na Tithe Gloine | Cill Ulta, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall, Éire
Guthán (074) 918 0994 or (086) 822 0404 | Ríomhphost:

View of Ballyness Bay from Upper Killult